Spreekuur

Het spreekuur verloopt uitsluitend op afspraak.

Wanneer u een afspraak maakt, zal de assistente u vragen om de reden van uw bezoek kort toe te lichten zodat het spreekuur beter kan worden ingepland.

Voor een consult zijn gemiddeld 10 minuten beschikbaar. Verwacht u meer tijd nodig te hebben, maak dan in overleg met de assistente een dubbele afspraak.